Zdravotní stav populace České republiky

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Zdravotní stav populace České republiky
Autor práce:
Bínová, Kateřina
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Langhamrová, Jitka
Osoba oponující práci:
Svačinová, Kornélia
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of the bachelor thesis is to analyse the state of health of people in the Czech Republic targetting the problems of risk factors. The first, theoretical part concerns the definition and description of health and health related terms such as health, the determinant of health and other important terms like health support, gathering information or prevention. The second part is dedicated to evaluation of health of Czech inhabitants based on the European Health Examination Survey (EHES) in 2014. The survey focuses primarily on risk factors of cardiovascular diseases like hypertension, dyslipidemia, diabetes and overweight, and lifestyle risk factors like tabaco consuption, eating habits and physical activities. In this part are suggested solutions to make health situation in the Czech Republic better. In the last part of this thesis are analysed other health risk factors, demographic term and health care in the Czech Republic and Europe.
Klíčová slova:
), European Health Interview Survey (EHIS); prevention; state of health; World Health Organisation (WHO); European Health Examination Survey (EHES); determinants of health

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Sociálně ekonomická demografie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Demography
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 10. 2018
Datum podání práce:
6. 5. 2019
Datum obhajoby:
27.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69581_bink00.pdf [858,63 kB]
Oponentura:
62170_xcsek00.pdf [63,29 kB]
Hodnocení vedoucího:
69581_langhamj.pdf [63,60 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69581/podrobnosti