Zdravotní stav populace České republiky

Autor práce: Bínová, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Langhamrová, Jitka
Osoba oponující práci: Svačinová, Kornélia

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Zdravotní stav populace České republiky
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce má za cíl na základě vybraných ukazatelů zhodnotit zdravotní stav populace České republiky se zaměřením na problematiku rizikových faktorů. V první části se práce soustředí na teoretickou oblast zdraví, na jeho definici, determinanty a další důležité pojmy jako je podpora zdraví, prevence a způsoby získávání dat o zdravotním stavu v České republice i Evropě a jejich analyzování. Praktická část se věnuje hodnocení zdravotního stavu obyvatel České republiky na základě výběrového šetření European Health Examination Survey (EHES) z roku 2014. Tato část je zaměřena zejména na rizikové faktory ovlivňující vznik kardiovaskulárních onemocnění. Konkrétně se studie zaměřuje na hypertenzi, dyslipidémii, diabetes, nadváhu a rizikové faktory životního stylu, mezi které se řadí kouření, stravovací návyky a fyzická aktivita. V této části práce jsou navržena řešení pro zlepšení zdravotního stavu populace České republiky. V poslední části jsou rozebrány další rizikové faktory zdraví, analyzovány vybrané demografické ukazatele a zdravotní péče v České republice a Evropě.
Klíčová slova: European Health Interview Survey (EHIS); prevence; zdravotní stav; determinanty zdraví; European Health Examination Survey (EHES); Světová zdravotnická organizace (WHO)

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Sociálně ekonomická demografie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra demografie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Zdravotní stav populace České republiky
Překlad názvu: The state of population health in the Czech Republic
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of the bachelor thesis is to analyse the state of health of people in the Czech Republic targetting the problems of risk factors. The first, theoretical part concerns the definition and description of health and health related terms such as health, the determinant of health and other important terms like health support, gathering information or prevention. The second part is dedicated to evaluation of health of Czech inhabitants based on the European Health Examination Survey (EHES) in 2014. The survey focuses primarily on risk factors of cardiovascular diseases like hypertension, dyslipidemia, diabetes and overweight, and lifestyle risk factors like tabaco consuption, eating habits and physical activities. In this part are suggested solutions to make health situation in the Czech Republic better. In the last part of this thesis are analysed other health risk factors, demographic term and health care in the Czech Republic and Europe.
Klíčová slova: ), European Health Interview Survey (EHIS); prevention; state of health; World Health Organisation (WHO); European Health Examination Survey (EHES); determinants of health

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Sociálně ekonomická demografie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Demography
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 10. 2018
Datum podání práce: 6. 5. 2019
Datum obhajoby: 2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.