Optimalizace skladových zásob ve výrobním podniku

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Optimalizace skladových zásob ve výrobním podniku
Autor práce:
Lejčková, Dominika
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Pelikán, Jan
Osoba oponující práci:
Fábry, Jan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis deals with a practical use of an integer programming to solve a real problem in the field of warehouse inventory management. For this purpose, warehouse data of one manufacturing company are available. The aim is to find a minimum number of material orders while meeting the specific requirements. This thesis includes an insight into the warehouse management and warehouse inventory management issues in general, description of a company and particular problems, construction of mathematical models and their formulations in the programming language of a system MPL for Windows, testing of models followed by comprehensive optimization of the warehouse inventory and its result evaluation. The main contribution of this work is its possible use in decision-making processes.
Klíčová slova:
optimization; warehouse inventory; model; integer programming

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
22. 1. 2019
Datum podání práce:
6. 5. 2019
Datum obhajoby:
2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.