Optimalizace skladových zásob ve výrobním podniku

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Optimalizace skladových zásob ve výrobním podniku
Autor práce:
Lejčková, Dominika
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Pelikán, Jan
Osoba oponující práci:
Fábry, Jan
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá praktickým využitím celočíselného programování při řešení reálného problému v oblasti řízení zásob. Pro tyto účely jsou k dispozici data skladů vybrané výrobní společnosti. Úkolem je nalezení minima počtu objednávek materiálu při splnění specifických požadavků. Součástí práce je náhled do problematiky skladového hospodářství a řízení zásob obecně, popis společnosti a konkrétního problému, formulace matematických modelů, zápis těchto modelů v programovacím jazyce systému MPL for Windows, zkušební výpočty optimalizace, použití modelů pro komplexní optimalizaci zásob a zhodnocení výsledků. Přínosem práce je případná využitelnost modelů při procesu rozhodování.
Klíčová slova:
optimalizace; zásoby; model; celočíselné programování

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra ekonometrie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
22. 1. 2019
Datum podání práce:
6. 5. 2019
Datum obhajoby:
04.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68350_lejd00.pdf [378,17 kB]
Oponentura:
62018_fabry.pdf [67,58 kB]
Hodnocení vedoucího:
68350_pelikan.pdf [62,99 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68350/podrobnosti