Vývoj suburbanizace v zázemí Prahy a její dopady na obec Chýně mezi roky 2000 - 2019

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vývoj suburbanizace v zázemí Prahy a její dopady na obec Chýně mezi roky 2000 - 2019
Autor práce:
Kolouchová, Ludmila
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Rotschedl, Jiří
Osoba oponující práci:
Čáp, Vilém
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis is focused on the development of suburbanization in the hinterland of Prague and its impacts on the municipality Chyne in the course of years 2000 to 2019. For the last 15 years Chyne has been at the top of fast growing municipalities affected by suburbanization. This bachelor thesis confirms the complexity and topicality of the issue and significant national economic connections in terms of inner and outer factors influencing the municipality both in the theoretical and in the practical section. Documented is the current situation in Chyne, its impacts on the running of a public corporation and specific suggestions are put forward in the areas of economic management, transportation, construction and planning. Methods such as analysis, comparing, synthesis, deduction and a method of a semi-structured interview with the mayor and deputy mayor of the municipality are used in the thesis. The thesis is provided with the authors’ own photographs.
Klíčová slova:
suburbanization; Chyne; municipal investments; municipal finance; budgetary allocation of taxes

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 2. 2019
Datum podání práce:
8. 5. 2019
Datum obhajoby:
26.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68689_koll04.pdf [19,54 MB]
Oponentura:
63415_xcapv00.pdf [554,14 kB]
Hodnocení vedoucího:
68689_xrotj900.pdf [306,58 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68689/podrobnosti