Analýza vývoje nezaměstnanosti v České republice v letech 2007 – 2017

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza vývoje nezaměstnanosti v České republice v letech 2007 – 2017
Autor práce:
Rada, Rostislav
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Kozák, Jan
Osoba oponující práci:
Čečrdlová, Andrea
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The thesis deals with the analysis of unemployment in the Czech Republic from 2007 to the first half of 2018. It provides a comprehensive view of the labour market, which is significantly affected by low unemployment. Introduction of the theoretical part is focused on labour market and explanation of labour supply and demand for labour. Furthermore, unemployment is comprehensively described. It explains the history of unemployment, the consequences of unemployment, state employment policy and the calculation of unemployment. The last part is devoted to the economic cycle and macroeconomic indicator – GDP. The practical part deals primarily with the analysis of unemployment. The subject of the research is three possible causes of low unemployment: economic growth, focusing on manufacturing, active employment policy and the age structure of the population, which targets a group of people aged 15 – 64. Especially thanks to the combination of these three factors, unemployment is very low in the Czech Republic and a shortage of labour force is recorded in the labour market. The thesis also deals with the consequences of low unemployment. Since there are many negative phenomena due to low unemployment, the last part of the thesis is looking for possible solutions. The solutions analyzed are Industry 4.0 and Migration. These types of solutions are already applied on the labour market, so their progress is described here, and predictions and recommendations for future years are set. The benefit of this work is the analysis of the causes of low unemployment, the evaluation of the effects of low unemployment and the proposal of their solution.
Klíčová slova:
recession; labour market; ALMP; labour force; economic growth; unemployment; manufacturing industry

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 10. 2018
Datum podání práce:
8. 5. 2019
Datum obhajoby:
25.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67324_radr01.pdf [1,84 MB]
Oponentura:
63148_xceca05.pdf [321,10 kB]
Hodnocení vedoucího:
67324_xkozj23.pdf [667,30 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67324/podrobnosti