Vývoj financování zdravotní péče v České republice v období 2001-2019 se zaměřením na zdravotní pojišťovny

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vývoj financování zdravotní péče v České republice v období 2001-2019 se zaměřením na zdravotní pojišťovny
Autor práce:
Tvrdíková, Šárka
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Klement, Josef
Osoba oponující práci:
Vondráček, Jan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis is concerned with health care funding in the Czech Republic from 2001 until present. The aim of the thesis is to provide an analysis of financial condition of public health insurance companies in the examined period with improvement proposals.The theoretical part provides fundamental scientific background for the practical part, such as justification of the state intervention into healthcare or a typology of health care systems. In the practical part the functioning of the Czech health care system based on the legislation in force is described following the analysis of health care expenditure using data from the Czech Statistical Office. The mainstay of the thesis is the analysis of the financial management of the health insurance companies, based on their annual reports.The thesis concludes that the management of Czech health insurance companies is heavily dependent on the development of the domestic economy. The management options are limited due to health care regulations. Ceska Prumyslova Zdravotni Pojistovna has been found to be financially healtiest, while the worst results have been achieved by Vseobecna Zdravotni Pojistovna.
Klíčová slova:
health care system; health care funding; health insurance; health insurance companies; Healthcare

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 3. 2019
Datum podání práce:
9. 5. 2019
Datum obhajoby:
24.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69018_tvrs00.pdf [1,74 MB]
Oponentura:
62677_vonj01.pdf [277,63 kB]
Hodnocení vedoucího:
69018_xklej00.pdf [295,86 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69018/podrobnosti