Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Koncentrace bankovního sektoru a ziskovost bank v zemích EU v letech 2003 - 2017

Autor práce: Stehno, Dominik
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pekárek, Štěpán
Osoba oponující práci: Makovec, Pavel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Koncentrace bankovního sektoru a ziskovost bank v zemích EU v letech 2003 - 2017
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této práce je analýza vývoje národních bankovních sektorů z hlediska koncentrace a ziskovosti. Práce předkládá podrobnou analýzu vývoje koncentrace a ziskovosti národních bankovních sektorů mezi lety 2003–2017, respektive 2008 až 2017 pro ziskovost. V práci byla zamítnuta hypotéza, že mají členské státy Evropské unie homogenní vývoj národních bankovních sektorů. Druhým cílem práce je analyzovat vzájemný vztah koncentrace a ziskovosti. Byl objeven společný trend vývoje v pokrizovém období, avšak korelační analýzy změn neprokázaly silnou závislost mezi indikátory koncentrace a ziskovosti.
Klíčová slova: koncentrace; bankovní sektor; ziskovost

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Koncentrace bankovního sektoru a ziskovost bank v zemích EU v letech 2003 - 2017
Překlad názvu: Banking sector concentration and bank profitability in EU countries in 2003 – 2007
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The main aim of the thesis is to analyze the development of national banking sectors in terms of concentration and profitability. The thesis presents a detailed analysis of the development in concentration and profitability of national banking sectors in the period between 2003–2017, respectively from 2008 to 2017 for profitability. The thesis rejected the hypothesis that the European Union Member States have a homogeneous development of national banking sectors. The second aim of the thesis is to analyze the interrelationship of concentration and profitability. A common post-crisis development trend has been discovered, but correlation analysis of changes has not shown a strong dependence between concentration and profitability indicators.
Klíčová slova: profitability; concentration; banking sector

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 10. 2018
Datum podání práce: 9. 5. 2019
Datum obhajoby: 25.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce67107_sted03.pdf [1,96 MB]
Oponentura62679_makp01.pdf [157,28 kB]
Hodnocení vedoucího67107_xpeks00.pdf [430,75 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67107/podrobnosti