Koncentrace bankovního sektoru a ziskovost bank v zemích EU v letech 2003 - 2017

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Koncentrace bankovního sektoru a ziskovost bank v zemích EU v letech 2003 - 2017
Autor práce:
Stehno, Dominik
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Pekárek, Štěpán
Osoba oponující práci:
Makovec, Pavel
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The main aim of the thesis is to analyze the development of national banking sectors in terms of concentration and profitability. The thesis presents a detailed analysis of the development in concentration and profitability of national banking sectors in the period between 2003–2017, respectively from 2008 to 2017 for profitability. The thesis rejected the hypothesis that the European Union Member States have a homogeneous development of national banking sectors. The second aim of the thesis is to analyze the interrelationship of concentration and profitability. A common post-crisis development trend has been discovered, but correlation analysis of changes has not shown a strong dependence between concentration and profitability indicators.
Klíčová slova:
profitability; concentration; banking sector

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 10. 2018
Datum podání práce:
9. 5. 2019
Datum obhajoby:
25.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67107_sted03.pdf [1,96 MB]
Oponentura:
62679_makp01.pdf [157,28 kB]
Hodnocení vedoucího:
67107_xpeks00.pdf [430,75 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67107/podrobnosti