Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Fiskální politika - teorie versus praxe na příkladu státního rozpočtu ČR mezi lety 2002-2018

Autor práce: Nouza, Jiří
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Rotschedl, Jiří
Osoba oponující práci: Maule, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Fiskální politika - teorie versus praxe na příkladu státního rozpočtu ČR mezi lety 2002-2018
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce poskytuje ucelený pohled na vývoj státních rozpočtů České republiky během období 2002-2018. V tomto časovém rozmezí prošlo české hospodářství různými fázemi ekonomického cyklu, což z něj činí ideální subjekt pro bádání. Na základě podrobné analýzy jednotlivých rozpočtů je zhodnocena jejich vhodnost pro daný ekonomický cyklus. Rozpočty jsou také rozděleny dle jednotlivých vlád, aby bylo možné nalézt rozdíly mezi volebními obdobími a posoudit i vliv politického cyklu. Dále jsou ze zjištěných výstupů této analýzy formulována doporučení, která pomohou tvůrcům hospodářských politik vyvarovat se možným chybám při sestavování rozpočtů v budoucnosti, v čemž spočívá i hlavní přínos práce.
Klíčová slova: Fiskální politika; Česká republika; státní rozpočet; ekonomické cykly

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Fiskální politika - teorie versus praxe na příkladu státního rozpočtu ČR mezi lety 2002-2018
Překlad názvu: Fiscal policy - theory versus practice on the example of the government budget of the Czech Republic between 2002-2018
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis provides a comprehensive view on the development of the government budgets in the Czech Republic during the period 2002-2018. In this time frame, the Czech economy had undergone various phases of the economic cycle, making it an ideal subject for research. Based on a detailed analysis of individual budgets, the paper evaluates their suitability for a given stage of economic cycle. Budgets are also sorted down based on governments responsible for them, so that the differences between electoral periods could be identified as well as the impact of political cycle. Furthermore, the findings of this analysis are used to formulate recommendations that help policy makers avoid possible errors in the future, which is also the main contribution of the thesis.
Klíčová slova: economic cycles; Fiscal policy; government budget; Czech Republic

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 2. 2019
Datum podání práce: 10. 5. 2019
Datum obhajoby: 26.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce68754_nouj00.pdf [2,59 MB]
Oponentura62343_maup00.pdf [125,53 kB]
Hodnocení vedoucího68754_xrotj900.pdf [304,62 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/68754/podrobnosti