Fiskální politika - teorie versus praxe na příkladu státního rozpočtu ČR mezi lety 2002-2018

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Fiskální politika - teorie versus praxe na příkladu státního rozpočtu ČR mezi lety 2002-2018
Autor práce:
Nouza, Jiří
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Rotschedl, Jiří
Osoba oponující práci:
Maule, Petr
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Práce poskytuje ucelený pohled na vývoj státních rozpočtů České republiky během období 2002-2018. V tomto časovém rozmezí prošlo české hospodářství různými fázemi ekonomického cyklu, což z něj činí ideální subjekt pro bádání. Na základě podrobné analýzy jednotlivých rozpočtů je zhodnocena jejich vhodnost pro daný ekonomický cyklus. Rozpočty jsou také rozděleny dle jednotlivých vlád, aby bylo možné nalézt rozdíly mezi volebními obdobími a posoudit i vliv politického cyklu. Dále jsou ze zjištěných výstupů této analýzy formulována doporučení, která pomohou tvůrcům hospodářských politik vyvarovat se možným chybám při sestavování rozpočtů v budoucnosti, v čemž spočívá i hlavní přínos práce.
Klíčová slova:
economic cycles; Fiscal policy; government budget; Czech Republic

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 2. 2019
Datum podání práce:
10. 5. 2019
Datum obhajoby:
26.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68754_nouj00.pdf [2,59 MB]
Oponentura:
62343_maup00.pdf [125,53 kB]
Hodnocení vedoucího:
68754_xrotj900.pdf [304,62 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68754/podrobnosti