Značka zaměstnavatele z pohledu jednotlivých generací

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Značka zaměstnavatele z pohledu jednotlivých generací
Autor práce:
Sokolova, Evgeniya
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Palíšková, Marcela
Osoba oponující práci:
Legnerová, Kateřina
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou budování značky zaměstnavatele. Cílem je rozpoznání rozdílů vnímání značky zaměstnavatele u příslušníků rozdílných generací X, Y a Z, baby-boomers a tiché generace. K dosažení cíle je použita kombinace výzkumných metod: dotazníkové šetření, metaanalýza existujících šetření, analýza případových studií.Hlavním výstupem práce je identifikace postupu pro budování úspěšné značky zaměstnavatele v návaznosti na požadavky a očekávání různých generací. Závěrečná kapitola je věnována formulaci doporučení pro firmy k jednotlivým generacím.
Klíčová slova:
Značka zaměstnavatele; Employer Brand; Employer Branding; generace X; generace Y; generace Z

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra personalistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 1. 2020
Datum podání práce:
13. 5. 2020
Datum obhajoby:
02.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
63938_soke00.pdf [1,26 MB]
Veřejná příloha:
20517_soke00.pdf [111,87 kB]
Oponentura:
62961_xlegk900.pdf [492,51 kB]
Hodnocení vedoucího:
63938_paliskm.pdf [64,92 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/63938/podrobnosti