Analýza vlivu přímých zahraničních investic na vnější rovnováhu ČR

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza vlivu přímých zahraničních investic na vnější rovnováhu ČR
Autor práce:
Bikitějev, Arťom
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Marková, Jana
Osoba oponující práci:
Metrah, Samy
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá analýzou vlivu přímých zahraničních investic na vnější rovnováhu ČR. První část pojednává o vymezení a rozdělení přímých zahraničních investic, o motivech přílivu přímých zahraničních investic do hostitelské země a jejich výhodnosti. Druhá část je věnována jak vývoji přímých zahraničních investic v ČR, tak i vývoji českých přímých zahraničních investic v zahraničí a dopadu přílivu přímých zahraničních investic na saldo běžného a finančního účtu. V závěrečné části dochází k analýze přílivu přímých zahraničních investic z hlediska jejich vlivu na vnější rovnováhu ČR.
Klíčová slova:
přímé zahraniční investice; běžný účet; zadluženost; platební bilance; výhodnost; ukazatele

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra měnové teorie a politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
4. 10. 2018
Datum podání práce:
24. 5. 2019
Datum obhajoby:
17.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67152_xbika00.pdf [1,92 MB]
Oponentura:
63081_Metrah.pdf [194,81 kB]
Hodnocení vedoucího:
67152_markovaj.pdf [173,74 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67152/podrobnosti