WACC při výnosovém oceňování podniku, zaměřené na odvětví energetiky

Název práce: WACC při výnosovém oceňování podniku, zaměřené na odvětví energetiky
Autor(ka) práce: Nistorenco, Daniela-Anghelina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šmídová, Radana
Oponenti práce: Huňáček, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá metodikou výpočtu vážených průměrných nákladů kapitálu společnosti působící v energetickém odvětví. Práce je rozdělena na dvě časti: teoretickou, ve které jsou popsané jednotlivé metodiky výpočtu parametrů nákladů kapitálu (bezriziková míra, beta faktor, prémie kapitálového trhu, náklady cizího kapitálu). Je představen výstup studie agentury ValueTrust, která provedla analýzu parametrů nákladů vlastního kapitálu pro jednotlivé ekonomické sektory v rámci evropského trhu. V praktické časti byly odhadnuty vážené náklady kapitálu pro společnost ČEZ působící v České republice, Rumunsku a Turecku.
Klíčová slova: bezriziková úroková míra; beta faktor; prémie kapitálového trhu; náklady vlastního kapitálu; WACC; náklady cizího kapitálu
Název práce: WACC for income-based valuation focused on companies operating in energy sector
Autor(ka) práce: Nistorenco, Daniela-Anghelina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Šmídová, Radana
Oponenti práce: Huňáček, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of this diploma thesis is to demonstrate on a practical example and to describe different methods of calculation of weighted average costs of capital (WACC) for energy companies. The thesis is divided into two parts: the theoretical part describes methods of calculation of parameters of WACC such as risk free rate, beta factor, equity risk premium and cost of debt. A part of the study is devoted to the summary of the European costs of equity analysis provided by the ValueTrust agency. In the practical part calculation of the WACC for ČEZ a.s. in the Czech republic, Romania and Turkey is demonstrated.
Klíčová slova: premium of capital market; costs of equity; risk free interest rate; beta factor; costs of debt; WACC

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 11. 2018
Datum podání práce: 6. 6. 2019
Datum obhajoby: 13. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68068/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: