Strategická analýza cestovní kanceláře působící na českém trhu se zahraničním vzděláním

Název práce: STRATEGIC ANALYSIS OF THE TRAVEL AGENCY IN THE EDUCATION TOURISM MARKET OF THE CZECH REPUBLIC
Autor(ka) práce: Heřmánek, Lukáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Antonovic , Vladan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The following master thesis works with literature from education tourism, outlines the global overview of the industry from the perspective of a small travel agency operating on the Czech market offering study abroad packages in Great Britain. In the second part analysis of the Czech market is performed with insights on the relevant metrics influencing education tourism market in the country including its participants. This is followed by an analysis of the UK environment of the education sector focused on the statistics and data related to the internationally mobile students and influence of upcoming Brexit for the company and students in general. Subsequently, analysis of the internal and external environment of the analysed company is performed in the form of PESTL and Porters Value Chain. With the usage of conducted secondary and primary research as well as interviews, SWOT analysis is performed with final recommendations for actions being applied in the upcoming recruitment season 2019/20.
Klíčová slova: Czech market analysis; Education tourism; Strategy
Název práce: Strategická analýza cestovní kanceláře působící na českém trhu se zahraničním vzděláním
Autor(ka) práce: Heřmánek, Lukáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Antonovic , Vladan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na odvětví cestovního ruchu v oblasti vzdělání s pohedu malé cestovní kanceláře působící na českém trhu, která nabízí středoškolské pobyty ve Velké Británii. V první části se práce zaměřuje na globální trh se zahraničním vzděláním a postupně přechází na evropské a české měřítko. Následně je spracovaná analýza Britského trhu se vzděláním, která pracuje s relevantními měřítky v oblasti mobility studentů a jejich dopady na firemní operace z pohledu Brexitu. Následně empirická část pracuje s analýzou interního a externího prostředí firmy kombinované s výsledky primárního a sekundárního výzkumu provedeným autorem práce. Výsledek práce je shrnut analýzou SWOT spolu s doporučením růstových strategiíí, která má firma zrealizovat v nadcházejícím období 2019/20.
Klíčová slova: Strategická analýza; Zahraniční vzdělání; Cestovní ruch

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního obchodu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 6. 2019
Datum podání práce: 19. 6. 2019
Datum obhajoby: 19. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70043/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: