Biopotraviny v maloobchodních řetězcích na českém trhu

Autor práce: Háblová, Jana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zadražilová, Dana
Osoba oponující práci: Zadražil, Václav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Biopotraviny v maloobchodních řetězcích na českém trhu
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá biopotravinami v maloobchodních řetězcích na českém trhu. Cílem práce je analyzovat nabídku biopotravin v České Lípě, provést cenové srovnání biopotravin s konvenčními potravinami a cenové srovnání vybraných biopotravin mezi obchodními řetězci. Dále je cílem práce pomocí dotazníků zjistit postoj spotřebitelů k sortimentu biopotravin. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na představení ekologického zemědělství a biopotravin. Praktická část, která naplňuje cíl bakalářské práce, zkoumá aktuální nabídku sortimentu biopotravin a vyhodnocuje výsledky dotazníkového šetření.
Klíčová slova: ekologické zemědělství; biopotraviny; obchodní řetězec; bioprodukty; konvenční

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Manažer obchodu
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Biopotraviny v maloobchodních řetězcích na českém trhu
Překlad názvu: Organic food in retail chains on the Czech market
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis concentrates on organic food in retail chains on the Czech market. The aim of this thesis is to analyze the range of organic food sold in Česká Lípa, to make a price comparison of organic food with conventional food and price comparison of selected organic food between various retail chains. Futhermore, questionnaires were used in order to gather enough relevant data concerning the consumers' attitudes to the assortment of organic foods. The work is divided into theoretical and practical parts. Theoretical part focuses on the introduction of organic farming and organic food. The practical part which fulfills the aim of the bachelor thesis examines the current offer of organic food and evaluates the results of the questionnaire survey.
Klíčová slova: retail chain; organic farming; organic food; organic products; conventional

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Manažer obchodu
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 10. 2015
Datum podání práce: 24. 6. 2019
Datum obhajoby: 11.09.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce54510_xhabj06.pdf [1,63 MB]
Oponentura64001_Zadražil.pdf [62,28 kB]
Hodnocení vedoucího54510_zadrazil.pdf [63,92 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/54510/podrobnosti