Úplné elektronické podání ve veřejné správě

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Úplné elektronické podání ve veřejné správě
Autor práce:
Baťa, Daniel
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Doucek, Petr
Osoba oponující práci:
Luc, Ladislav
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Úroveň vyspělosti eGovernmentu je obecně považována za míru pokrokovosti státu. Jedním z hlavních přínosů je poskytování transakčních online služeb veřejné správy, které zvyšují komfort uživatelů, podporují transparentnost a zvyšují efektivitu výkonu veřejné správy. Za vrchol vývoje eGovernmentu, je považován stav, kdy veřejná správa poskytuje takové služby, kdy uživatel nemusí znovu dokládat informace, které již státní správa vlastní a celá státní správa vystupuje v kontaktu s uživateli jako jeden celek. Takový stav je v České republice nazýván úplné elektronické podání.Cílem této práce bylo definovat požadavky na systém zajišťující úplné elektronické podání a následně požadavky využít k vytvoření modelu systému v kontextu České republiky. Model byl sestaven s využitím modelovacího jazyka Archimate.Z rešerše i analýzy současného stavu vyplynulo, že Česká republika disponuje většinou základních infrastrukturních prvků nutných pro vybudování systému poskytující služby ÚEP. Některé z nich by však bylo nutné rozšířit o funkce související například s možností transakčního poskytování dat. Větší úpravy byly navrženy v případě Portálu veřejné správy, který by měl sloužit jako uživatelské rozhraní pro komunikaci veřejnosti se státní správou. Pro fungování systému byl navržen vznik dvou nových aplikačních komponent – mandátního registru a formulářového serveru.
Klíčová slova:
Archimate; eGovernment; úplné elektronické podání; ÚEP

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Podniková informatika
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra systémové analýzy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 2. 2019
Datum podání práce:
25. 6. 2019
Datum obhajoby:
19.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69423_batd01.pdf [1,45 MB]
Veřejná příloha:
19073_batd01.pdf [105,35 kB]
Veřejná příloha:
19074_batd01.pdf [335,78 kB]
Oponentura:
61811_lucl01.pdf [63,87 kB]
Hodnocení vedoucího:
69423_doucek.pdf [64,36 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69423/podrobnosti