Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Optimalizace využití zemědělských ploch v České republice

Autor práce: Jurda, Daniel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kuncová, Martina
Osoba oponující práci: Krejčí, Igor

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Optimalizace využití zemědělských ploch v České republice
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem práce je optimalizace zemědělské plochy (orné půdy) na celém území České republiky. Optimalizace bude probíhat pomocí programu LINGO, ve kterém budu řešit předem vytvořené modely. Nejdříve proběhne úprava veřejně dostupných dat z databáze Českého statistického úřadu, kde výnosnost orné půdy bude upravena podle průměrné teploty v oblasti, kde se nachází. Z tohoto důvodu bude nejdříve vypočtena průměrná teplota v závislosti na nadmořské výšce pomocí regresní analýzy. Údaj o nadmořské výšce lze získat pro všechny obce, ovšem údaj o průměrné teplotě z důvodu chybějícího měření přístupný není. Dále bude upravena výnosnost plodin v závislosti na teplotě. Tato výnosnost pak bude zkoumána z hlediska možného maximálního výnosu s ohledem na průměrné výkupní ceny plodin a poté z hlediska možnosti uživení populace, kde bude použita doporučená denní dávka živin z roku 2015 a také věková struktura obyvatel z tohoto roku z důvodu navázání výsledků na výsledky dřívější práce. Nakonec bude porovnána výsledná výnosnost půdy s realitou za rok 2017.
Klíčová slova: Lineární programování; nutriční problém; LINGO; optimalizace zemědělské plochy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra ekonometrie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Optimalizace využití zemědělských ploch v České republice
Překlad názvu: Optimization of the agricultural land in Czech Republic
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The main goal of this thesis is to optimize the use of agricultural land in Czech Republic. Optimization will be done by the LINGO software, in which all models will be solved. At first it is necessary to modify public datafrom the database of Czech Statistical agency, where yield of the land will be modified by the average temperature. This is the reason why it is essential to start with calculation of the temperature affected by the altitude made by regression analysis. It is possible to find altitude for every village in database, but not the average temperature, because of missing measurements. This yield will be optimized from the view of the maximal income and then maximal population, that will be possible to feed up by this yield, where directed daily value from the year 2015 and the structure of population from the same year will be used, to make possible to connect the results with my previous thesis. At the end the yields from the models will be compared with real yields from the year 2017.
Klíčová slova: Linear programming; nutrition problem; optimization of the agricultural land; LINGO

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 2. 2019
Datum podání práce: 26. 6. 2019
Datum obhajoby: 2019
Výsledek obhajoby: -

Soubory ke stažení

Hlavní práceSoubor bude zveřejněn po obhajobě
Veřejná přílohaSoubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.