Analýza a nastavení KPIs pomocí reengineeringu procesů

Název práce: Analýza a nastavení KPIs pomocí reengineeringu procesů
Autor(ka) práce: Kříž, Jakub
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vašíčková, Veronika
Oponenti práce: Přibil, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce představuje téma procesního řízení, zejména Business process reengineeringu. Literární rešerše vysvětlují základní definice pojmů, jako jsou proces a procesní řízení. Dále jsou zde popsány základní principy pro Business process reengineering a jeho stěžejní metodiky. Nedílnou součástí je popis metodiky modelování a analýzy podnikových procesů – MMABP. V závěru rešerší je pojednáno o problematice modelování, zejména o procesním modelovacím jazyce Unified Modeling Language v notacích Eriksen-Penker a BPMN. Veškeré získané poznatky jsou využity při modelování procesů v divizi topných článků ve společnosti Toptherm s.r.o.
Klíčová slova: Business process reengineering; Procesní řízení; Procesní modelování; MMABP; BPMN; Eriksson-Penker; Toptherm s.r.o.
Název práce: Analysis and configure KPIs using reengineering process
Autor(ka) práce: Kříž, Jakub
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vašíčková, Veronika
Oponenti práce: Přibil, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the topic of Business Process Management, especially Business process reengineering. Literature research explains the basic definitions of concepts such as process and process management. Furthermore, it describes the basic principles for Business process reengineering with its core methodologies. An integral part of this thesis is the explanation of the methodology of business process modeling and analysis – MMABP. The thesis also introduces general modeling language Unified Modeling Language and its specifications in the form of notation BPMN and Eriksson-Penker. All of these findings are then used in the constructing of process models and diagrams in the Toptherm Company Ltd.
Klíčová slova: Business Process Reengineering; Business Process Management; Process Modeling; MMABP; BPMN; Eriksson-Penker; Toptherm Company Ltd.

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra exaktních metod

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 11. 2018
Datum podání práce: 26. 6. 2019
Datum obhajoby: 29. 8. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67904/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: