VYUŽITÍ DEA MODELŮ KE ZKOUMÁNÍ ÚROVNĚ STÁTŮ

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
VYUŽITÍ DEA MODELŮ KE ZKOUMÁNÍ ÚROVNĚ STÁTŮ
Autor práce:
Dobšová, Kateřina
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Kuncová, Martina
Osoba oponující práci:
Jablonský, Josef
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This diploma thesis deals with a comparison of the living standards of different countries using Data Envelopment Analysis. OECD countries are defined as decision making units. Important indicators of the standard of living and quality of life and various approaches to measuring unit efficiency are described in a theoretic part of the thesis. Especially the DEA models, which are then used in the practical part to analyze the efficiency of OECD countries in terms of health, education and wealth.The aim of the thesis is to verify whether the method of data envelopment analysis is a suitable method for comparing the living standards. Rank of the countries based on individual DEA models is compiled and compared with selected methods of multicriterial decision making.
Klíčová slova:
DEA; efficiency; standard of living; quality of life

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 11. 2018
Datum podání práce:
26. 6. 2019
Datum obhajoby:
09.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67798_xdobk10.pdf [961,24 kB]
Oponentura:
63691_jablon.pdf [69,21 kB]
Hodnocení vedoucího:
67798_kuncovam.pdf [69,81 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67798/podrobnosti