Implementace informačních systémů pro podporu dodávek zboží zákazníkovi

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Implementace informačních systémů pro podporu dodávek zboží zákazníkovi
Autor práce:
Čálek, Adam
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Fiala, Petr
Osoba oponující práci:
Borovička, Adam
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the project analysis of the implementation of a new information system that supports the delivery of goods to the customer. The aim of the work was to analyze the real project backwards in time in terms time, cost, resources and risks. In the theoretical part you can find an explanation of the basic concepts used in project management and the methods used. The practical part of the thesis presents the application of theoretical knowledge in practice, where the analysis of the project can be found in terms of time, costs, resources and qualitative risk assessment. This is followed by an evaluation of the project's objectives, where it is analyzed whether or not the objective was met. MS Project 2016 was used to perform these analyzes.
Klíčová slova:
project; project analysis; implementation of information system; MS Project

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 11. 2018
Datum podání práce:
27. 6. 2019
Datum obhajoby:
10.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67792_cala01.pdf [1,89 MB]
Oponentura:
63630_xbora07.pdf [70,35 kB]
Hodnocení vedoucího:
67792_pfiala.pdf [63,30 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67792/podrobnosti