Brexit a ocekavany byznys v budoucnosti mezi Spojenim Kralovstvim a EU

Název práce: Brexit and the future business prospective between the UK and the EU
Autor(ka) práce: Gromenko, Davyd
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Halík, Jaroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This study examines the possible trade models in the Post-Brexit era based on the trade agreements previously establishes by the European Union with non-EU member states. In particular, it focuses on the EFTA, Swiss, Deep and Comprehensive Free Trade Agreement, Free Trade Agreement, Partnership, the Customs Union and WTO models. The thesis analyses how the business environment and trade conditions can be effected by the chosen model and depict which conditions are preferable for the UK and the EU. The complexity of the on-going process brings uncertainty negatively influencing all the involved parties, which quantitively remains vague. The UK automobile industry is taken as the example to show possible costs introduced by the no-deal scenario and display how the UK is integrated in international supply chains.
Klíčová slova: Brexit ; Trade agreements ; Single Market ; FTA; British automotive industry ; WTO
Název práce: Brexit a ocekavany byznys v budoucnosti mezi Spojenim Kralovstvim a EU
Autor(ka) práce: Gromenko, Davyd
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Halík, Jaroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato bakalarska prace zkouma mozne obchodni modely v ere po Brexitu na zaklade obchodnich dohod Evropske Unii se zememi mimo EU. Zejmena se zameruje na EFTA, Swiss, Deep and Comprehensive Free Trade Agreement, Free Trade Agreement, Partnership, the Customs Union a WTO modely. Bakalarska prace analyzuje jak obchodni podminky tak i byznys prostredi. Britsky automobilovy prumysl je povazovan jako priklad na zaklade ktereho se ukazou mozne naklady spojeny s odchodem Anglie bez dohody a ukazat jak Spojene Kralovstvi je integrovane v mezirodnich dodavatelskych retezcu.
Klíčová slova: Obchodni dohody; WTO; FTA; Brexit ; EU; Vnitrni trh ; Britsky automobilovy prumysl

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 9. 2018
Datum podání práce: 28. 6. 2019
Datum obhajoby: 9. 9. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66646/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: