Entry strategy of global corporations on the markets of non EU countries ( India)

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Entry strategy of global corporations on the markets of non EU countries ( India)
Autor práce:
Mehra, Shrey
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Pichanič, Mikuláš
Osoba oponující práci:
Říha, David
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The primary objective of this master thesis is to explore and analyze the market entry strategies of multinational corporations in India. While the secondary objectives are to analyze the retail industry of India and market entry strategy of Walmart India. The outcome of this thesis is a decision on the market perspectives and potential opportunities for the company in the coming years. The conclusion is based on the analysis of the current market and political scenario; investment regulations, competition analysis. The thesis is divided into three chapters and the conclusion thereafter.The First chapter explains about the economy and industry (retail) analysis, while the second chapter consist of the theoretical part is concentrated on the market opportunities for the global retail players and the theoretical aspects of market entry strategies, with a case study of each entry strategies. In the third chapter, I started with an analysis of Walmart company worldwide and then explained about the history and current situation of Walmart in India, while the key talking point in this chapter is about the change in their market entry strategy in 2013.
Klíčová slova:
entry strategy; walmart; retail industry; wholly owned subsidiary

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 5. 2018
Datum podání práce:
10. 9. 2019
Datum obhajoby:
02.10.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
65991_mehs00.pdf [1,13 MB]
Veřejná příloha:
19164_mehs00.docx [881,06 kB]
Oponentura:
64167_xrihd900.pdf [471,78 kB]
Hodnocení vedoucího:
65991_pichanic.pdf [210,32 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/65991/podrobnosti