Intellectual Property Rights, their Role and Inplications for Pharmaceutical Industry

Název práce: Intellectual Property Rights, their Role and Implications for Pharmaceutical Industry
Autor(ka) práce: Barátová, Vanda
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Zamykalová, Miroslava
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis is oriented on intellectual property rights protection within the pharmaceutical industry and it´s strategic implications for MNCs as well as international public and national pro-developmental goals.Thesis aims to explore the limitations of intellectual property management practices in the context of legal-based strategies facilitating the optimization of drug life cycle. To reach to goal, thesis presents reader with analysis of patent profile of chosen drugs from the WHO List of essential medicines and different policy approaches executed by chosen jurisdictions- India, Brazil and Europe, which are presented within comparative framework and scrunitized accross distinct policy categories.
Klíčová slova: life cycle ; patenting strategies; patening regimes; TRIPS; IPR
Název práce: Intellectual Property Rights, their Role and Inplications for Pharmaceutical Industry
Autor(ka) práce: Barátová, Vanda
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Zamykalová, Miroslava
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá duševním vlastnictvím v farmaceutickém odvětví a jejich strategické využití pro nadnárodní farmaceutické společnosti, stejně jako mezinárodní a veřejné rozvojové cíle. Cílem práce je analýza patentoých strategií založených na využívání právních nástrojů, které vedou k optimalizaci životního cyklu patentovaných léků.K dosazení tohoto cíle jsou v diplomové práci analyzovány patenty vztahující se k zvoleným lékům, které byly vybrané dle Who seznam esenciálních léčiv a pro porovnání rozdilnych mezinárodních právních metodik se diplomová práce zaměřuje na Indii, Brazílii a Evropu.
Klíčová slova: TRIPS; duševní vlastnictví; patentová ochrana léčiv; patentová strategie; farmaceutický průmysl

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 4. 2018
Datum podání práce: 30. 6. 2019
Datum obhajoby: 29. 8. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65686/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: