Využití sociální sítě Instagram jako nástroje marketingové komunikace v oblasti turistického ruchu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Využití sociální sítě Instagram jako nástroje marketingové komunikace v oblasti turistického ruchu
Autor práce:
Vejsada, Tomáš
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Stříteský, Václav
Osoba oponující práci:
Schmidtová, Dominika
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the use of social network Instagram in the field of tourism. The aim of the thesis is to identify the use of the Instagram in the marketing mix of organizations engaged in tourism industry. Also, another aim of the thesis is to evaluate the importance of instagram and to clarify the formo of communication on this social platform. The theretical part deals with the issue of social network Instagram and its setting in context of social networks and tourism in general. In the first part is introduced social network and priciples of its functioning. The application part of the thesis focuses on the analysis of communication of selected profiles on the Instagram by the method of content analysis. Second method used in this thesis is the method of focus group. Last method is interview with experts. The use of both quatitative and qualitative methods was intended to look at the problem from different point of view. The contibution of this work is a general insight into the problem of using Instagram in perspective of organizations providing tourism support in their home countries. Its benefit i salso recommendations on how to use Instagram in terms of tourism industry.
Klíčová slova:
online marketing; Instagram; tourism; social media

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
22. 10. 2018
Datum podání práce:
28. 7. 2019
Datum obhajoby:
10.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67478_xvejt06.pdf [1,02 MB]
Veřejná příloha:
19189_xvejt06.xlsx [159,69 kB]
Oponentura:
63972_Schmidtová.pdf [307,58 kB]
Hodnocení vedoucího:
67478_stritesv.pdf [105,12 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67478/podrobnosti