Dlouhodobá udržitelnost veřejných financí a státního dluhu České republiky

Název práce: Dlouhodobá udržitelnost veřejných financí a státního dluhu České republiky
Autor(ka) práce: Vyčítal, David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Maaytová, Alena
Oponenti práce: Klazar, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V diplomové práci je zkoumána dlouhodobá udržitelnost veřejných financí České republiky. V práci je analyzován vývoj základních složek veřejných financí zvolených na základě teorií fiskální udržitelnosti. Na to navazuje vývoj státního dluhu, způsob řízení a příčiny jeho růstu. V závěru jsou modelovány vztahy mezi vstupními veličinami pomocí strukturálního VAR modelu a jejich vzájemné dopady. Na základě vytvořených modelů jsou popsány základní vztahy, které mají buď pozitivní nebo negativní vliv na udržitelnost veřejných financí.
Klíčová slova: státní dluh; veřejné finance; strukturální VAR; Udržitelnost veřejných financí; fiskální udržitelnost; Česká republika
Název práce: Long-term sustainability of public finances and state debt of the Czech Republic
Autor(ka) práce: Vyčítal, David
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Maaytová, Alena
Oponenti práce: Klazar, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The master thesis examines the long-term sustainability of public finances of the Czech Republic. The thesis analyses the development of basic components of public finances based on theories of fiscal sustainability. That is followed by the development of state debt, management of state debt and the causes of its growth. In the last part of the thesis, the relationships between input variables are modelled using the structural VAR model and their mutual impacts. Based on the created models are described as basic relationships that have either a positive or negative impact on the sustainability of public finances.
Klíčová slova: Sustainability of public finance; fiscal sustainability; Czech Republic; state debt; public finance; structural VAR

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 12. 2018
Datum podání práce: 13. 8. 2019
Datum obhajoby: 6. 9. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68202/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: