Dekriminalizace drog na příkladu ČR a Portugalska v letech 2001-2018

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Dekriminalizace drog na příkladu ČR a Portugalska v letech 2001-2018
Autor práce:
Šincl, Jan
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Loužek, Marek
Osoba oponující práci:
Řežábek, Pavel
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This diploma thesis analyses drug decriminalisation policy of the Czech Republic and Portugal in the period of 2001 – 2018. In the theoretical part of the thesis firstly there are presented interesting cases of anti-drug policies from all over the world and then the historical and social development of the attitudes towards drugs in both countries is described. After that, economic theories focusing on drug-related issues from both the angle of the individual and the state are discussed. In the practical part the selected factors are analysed – number of drugs users, public expenditure for anti-drug policy and new cases of hepatitis C and the HIV virus. These factors are firstly analysed for each country separately, then the countries are compared with each other and with other selected European countries. Results of this theses show that the decriminalisation of drugs, and other phenomena linked to it, had a positive impact on the examined factors for both countries.
Klíčová slova:
Czech Republic; Portugal; Decriminalisation; Drugs; Comparative analysis; Anti-drug policy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 3. 2019
Datum podání práce:
16. 8. 2019
Datum obhajoby:
24.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69149_xsinj21.pdf [1,81 MB]
Oponentura:
64060_rezabekp.pdf [185,94 kB]
Hodnocení vedoucího:
69149_louzek.pdf [668,56 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69149/podrobnosti