Komparativní analýza finančních nástrojů rodinné politiky ČR a vybraných zemí EU v roce 2017

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Komparativní analýza finančních nástrojů rodinné politiky ČR a vybraných zemí EU v roce 2017
Autor práce:
Zikmundová, Ivana
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Bartůsková, Lucia
Osoba oponující práci:
Steiner, Petr
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The topic of family policy is very actual. The family is the basic pillar of the state and by its form, background and relations among individual members it can influence the structure and development of society. Therefore, it is important to support families in the framework of the state family policy. The main aim of this diploma thesis is, based on the analysis of financial instruments of family policies in selected EU countries in 2017, to compare which country provides families with children the highest financial support. The hypothesis I set is that Sweden provides the highest financial support to families with children. This hypothesis was not confirmed, as Germany provides more support for families than Sweden. Nevertheless, in Sweden, this support is very strong and the benefits there are very generous. Furthermore, this work deals with how the Czech Republic stands in comparison with other countries and in what instruments in the area of family policy we could be inspired by the others. The Czech Republic offered the lowest financial support in purchasing power parity to families with children of all the countries under review in 2017. However, according to the relative indicator in relation to the average wage, the Czech Republic provides the third highest financial support to families with children. In my opinion, we could be inspired by others in the characteristics of parental benefits, which could be based on previous wages, to motivate to active participation in the labour market. Family policy could also be more focused on supporting working parents with young children, as the current social security system is more favourable to low-income families and may degrade some mothers from entering or returning to the labour market.
Klíčová slova:
state social support; Family policy; Child Benefit Package

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 11. 2018
Datum podání práce:
20. 8. 2019
Datum obhajoby:
24.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67799_xziki03.pdf [1,11 MB]
Oponentura:
63944_xstep44.pdf [109,98 kB]
Hodnocení vedoucího:
67799_xszal03.pdf [411,08 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67799/podrobnosti