Analýza výdajů na zdravotnictví z hlediska nemocnosti obyvatel v České republice v letech 2000 – 2017

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza výdajů na zdravotnictví z hlediska nemocnosti obyvatel v České republice v letech 2000 – 2017
Autor práce:
Veselá, Kristýna
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Bartůsková, Lucia
Osoba oponující práci:
Bednář, Milan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the analysis of the healthcare system of Czech Republic between years 2000 and 2017 and chosen indicators of morbidity compares with healthcare systems of Germany, Greece, Switzerland and Great Britain. The aim of this thesis is to find out, if there is a dependence between health expenditure and morbidity. In the theoretical part of this thesis is a description of basic terms of the healthcare, economic theory of health and healthcare systems typology. In the first part of practical part is an analysis of Czech healthcare system, in the second part is a correlation analysis of health expenditure and indicators of morbidity. Based on this correlation analysis it was found that the higher health expenditure is, the lower is morbidity in Czech Republic
Klíčová slova:
healthcare; healthcare system; healthcare expenditure; morbidity; health status

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 11. 2017
Datum podání práce:
20. 8. 2019
Datum obhajoby:
23.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
63903_xvesk12.pdf [2,09 MB]
Oponentura:
63908_xbedm15.pdf [286,39 kB]
Hodnocení vedoucího:
63903_xszal03.pdf [400,83 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/63903/podrobnosti