Analýza výdajů na zdravotnictví z hlediska nemocnosti obyvatel v České republice v letech 2000 – 2017

Autor práce: Veselá, Kristýna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bartůsková, Lucia
Osoba oponující práci: Bednář, Milan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza výdajů na zdravotnictví z hlediska nemocnosti obyvatel v České republice v letech 2000 – 2017
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce analyzuje zdravotnický systém České republiky mezi lety 2000 a 2017 a vybrané ukazatele nemocnosti srovnává se zdravotnickými systémy Německa, Švýcarska, Řecká a Velká Británie. Cílem práce je zjistit, zda výdaje na zdravotnictví mají vliv na nemocnost obyvatelstva. V teoretické části práce je popis základních pojmů z oblasti zdravotnictví, jsou představeny ekonomické teorie zdravotnictví a je zde popis zdravotnických systémů z hlediska financování. V první část praktické části je analýza zdravotnického systému České republiky a základní popis zdravotnických systémů porovnávaných zemí. Ve druhé části je komparace a korelační analýza výdajů na zdravotnictví a vybraných ukazatelů nemocnosti. Na základě ukazatelů bylo zjištěno, že v České republice s rostoucími výdaji na zdravotnictví klesá nemocnost obyvatelstva.
Klíčová slova: zdravotnictví; zdravotnický systém; financování zdravotnictví; nemocnost; zdravotní stav

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza výdajů na zdravotnictví z hlediska nemocnosti obyvatel v České republice v letech 2000 – 2017
Překlad názvu: Analysis of healthcare system of the Czech Republic in terms of population morbidity in 2000-2017
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis deals with the analysis of the healthcare system of Czech Republic between years 2000 and 2017 and chosen indicators of morbidity compares with healthcare systems of Germany, Greece, Switzerland and Great Britain. The aim of this thesis is to find out, if there is a dependence between health expenditure and morbidity. In the theoretical part of this thesis is a description of basic terms of the healthcare, economic theory of health and healthcare systems typology. In the first part of practical part is an analysis of Czech healthcare system, in the second part is a correlation analysis of health expenditure and indicators of morbidity. Based on this correlation analysis it was found that the higher health expenditure is, the lower is morbidity in Czech Republic
Klíčová slova: healthcare; healthcare system; healthcare expenditure; morbidity; health status

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 11. 2017
Datum podání práce: 20. 8. 2019
Datum obhajoby: 23.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce63903_xvesk12.pdf [2,09 MB]
Oponentura63908_xbedm15.pdf [286,39 kB]
Hodnocení vedoucího63903_xszal03.pdf [400,83 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63903/podrobnosti