Analýza průběhů a dopadů Evropské migrační krize v letech 2013-2017

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza průběhů a dopadů Evropské migrační krize v letech 2013-2017
Autor práce:
Pustinová, Kristýna
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Krebs, Vojtěch
Osoba oponující práci:
Kotýnková, Magdalena
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá tématem migrační krize, což je proces, který je ovlivněn mnohými faktory. Masová migrace, která v současné době probíhá, je pro Evropu novým jevem a tedy výzvou, se kterou se musí vypořádat. Tato krize totiž není vyvolána potřebou pracovních sil, ale nastavením sociálního systému Evropské unie. Teoretická část tedy vymezí pojem migrace, rozebere současnou migrační krizi a bude se věnovat faktorům, které migraci ovlivňují. Praktická část práce je pak věnována rozboru struktury migrujících osob do zemí Evropské unie z několika hledisek, bude se zabývat integrací migrantů do společnosti a také vlivu migrace na některá odvětví národního hospodářství. Stěžejní pak bude pokusit se pomocí analýzy těchto jednotlivých fází migrace odpovědět na otázku, zda jsou migranti plynoucí do Evropy spíše přínos nebo hrozba. Rozebere také Globální pakt OSN o migraci.
Klíčová slova:
migrace; integrace; Evropská unie; migrační krize; Globální pakt OSN o migraci

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 1. 2019
Datum podání práce:
21. 8. 2019
Datum obhajoby:
23.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68302_xpusk00.pdf [1,38 MB]
Oponentura:
63895_kotynkov.pdf [556,01 kB]
Hodnocení vedoucího:
68302_krebs.pdf [397,92 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68302/podrobnosti