Analýza spokojenosti zaměstnanců v účetní firmě

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza spokojenosti zaměstnanců v účetní firmě
Autor práce:
Kuželka, Kryštof
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Lorencová, Hana
Osoba oponující práci:
Králová, Tereza
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The thesis was elaborated on the topic of job satisfaction. The main goal of the thesis is to analyze the collected data and find out the level of employee satisfaction in the accounting company. For this reason, the analysis itself is preceded by a theoretical survey and mapping of professional literature, which deals with the concept of job satisfaction and associated terms such as motivation and performance. Subsequently, the thesis deals with the methodological part, in which the partial objectives and research questions are formulated. It also identifies the basic methods that will guide job satisfaction research. At the beginning of the practical part, the company is introduced. Based on the information collected through an interview with the owner and her representative and a questionnaire survey, the actual job satisfaction analysis was carried out. Subsequently, according to the evaluated data, proposals for recommendations in the area of improving employee satisfaction are set.
Klíčová slova:
Motivation; Accounting Company; Job Satisfaction; Analysis; Branches

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Managerial Psychology and Sociology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
4. 1. 2019
Datum podání práce:
26. 8. 2019
Datum obhajoby:
10.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69110_xkuzk06.pdf [2,21 MB]
Oponentura:
64086_francovt.pdf [496,68 kB]
Hodnocení vedoucího:
69110_lorench.pdf [374,92 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69110/podrobnosti