CSR politika a aktivity v bankovním prostředí a jejich vnímání klienty

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
CSR politika a aktivity v bankovním prostředí a jejich vnímání klienty
Autor práce:
Frank, Štěpán
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Koudelka, Jan
Osoba oponující práci:
Čepelková, Zuzana
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The master thesis deals with the corporate social responsibility (CSR) of banks on the Czech market and reveals how it is perceived by clients of banks. The beginning of the theoretical part is dedicated to social responsibility´s history and its evolution and then is this concept presented in the marketing perspective. In the next part is CSR described from the point of view of iplmenetation and issues of its measurement. At the end of the theoretical part is CSR described in the banking environment and in the Czech Republic. The empirical part describes CSR strategies and activities of four banks, which are based on internal materials of banks. Survey on the perception of CSR policy and bank activities by clients is carried out with the help of a questionnaire survey.
Klíčová slova:
Corporate social responsibility; CSR; banking sector; perception of clients

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 3. 2018
Datum podání práce:
27. 8. 2019
Datum obhajoby:
10.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
65308_xfras02.pdf [1,97 MB]
Veřejná příloha:
19255_xfras02.pdf [296,51 kB]
Oponentura:
63987_Čepelková.pdf [213,55 kB]
Hodnocení vedoucího:
65308_janjiri.pdf [140,60 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/65308/podrobnosti