Segmentace české internetové populace pro online programatický nákup dovolené

Autor práce: Kůsová, Daniela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Osoba oponující práci: Matíková, Barbora

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Segmentace české internetové populace pro online programatický nákup dovolené
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce propojuje teoretickou bázi strategické segmentace s online marketingovou komunikací. Cílem diplomové práce je zanalyzovat českou populaci na trhu cestovního ruchu, určit jednotlivé segmenty, a následně doporučit, na který segment zaměřit novou digitální marketingovou komunikaci cestovní kanceláře, zejména v programatickém nákupu reklamního prostoru. Data z MML-TGI byly podrobeny v praktické části této práce faktorové, shlukové a kontingenční analýze, díky které byl vytvořen profil jednotlivých segmentů. Tyto profily byly rozvinuty pomocí vícerozměrného škálování, MCART a popisné analýzy. Dále byly výstupy potvrzeny výsledky z dotazníkového šetření. Kvalitativní polostrukturované rozhovory se specialisty dodaly informace pro návrh cílení v programatickém nákupu reklamního prostoru pomocí cílení na charakteristiky uživatele.
Klíčová slova: Segmentace; online marketing; programatický nákup; cestovní ruch

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Segmentace české internetové populace pro online programatický nákup dovolené
Překlad názvu: Segmentation of Czech Online Population for Digital strategy for selected Travel agency
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this Master‘s thesis is to analyze Czech population of travelers, indetify the segments and Target Group followed by the recommendation for programmatic purchasing digital advertising with the use of automated software's. Using MML-TGI data set to create profile of each segment via factor, cluster and pivot analysis. These profiles are further developed using multidimensional scaling, MCART and descriptive analysis. The output of this analysis is the description of suitable segment, for new personalized online marketing communication. This thesis includes an analysis according to the internal procedure of the international digital agency to compare the academic and realistic outputs. The result would be a profile of potentional travelers via Travel Agency. The quantitative survey will also complement the missing information of this segment. The draft of Media Plan is made with the best practises, mentioned in qualitative semi-structured interviews with specialists.
Klíčová slova: Online Advertising; Segmentation; Real Time Bidding

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 4. 2018
Datum podání práce: 28. 8. 2019
Datum obhajoby: 10.09.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce68194_kusd01.pdf [2,84 MB]
Oponentura63965_Matíková.pdf [139,21 kB]
Hodnocení vedoucího68194_janjiri.pdf [140,66 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/68194/podrobnosti