Využití eAWB v praxi

Autor práce: Martínek, David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novák, Radek
Osoba oponující práci: Chámová, Lucie

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Využití eAWB v praxi
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá projekty e-freight a zejména e-AWB, iniciativou, kterou zhruba před deseti lety spustila Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA). Záměrem projektu je eliminovat tištěné přepravní dokumenty, které jsou nebo donedávna byly v oboru letecké přepravy zásilek nutností, a tím šetřit čas, peníze i životní prostředí. Cílem práce je celý projekt blíže představit a zhodnotit jeho úspěšnost, a to za pomocí oficiálních statistik, poskytovaných a pravidelně aktualizovaných organizací IATA, tak díky postojům, zkušenostem a názorům odborníků, zástupců firem působících v odvětví. I když záměrem projektu bylo do roku 2015 dosáhnout přeprav kompletně bez nutnosti tištění papírových dokumentů, ukazuje se, že šlo o příliš optimistický pohled. Celé toto úsilí dodnes doprovází úskalí v podobě legislativních překážek a neochotě některých subjektů se přizpůsobit trendu.
Klíčová slova: zasílatel; air waybill; e-AWB

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra logistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Využití eAWB v praxi
Překlad názvu: Practical use of e-AWB in air freight
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis deals with the recent projetcs e-freight and particullary e-AWB, which have been launched and supported ten years ago by the International Air Transport Assosiation (IATA). The intention of the projects is to eliminate the air waybill, or rather all the paper documents (e-freight) which are or recently have been necessary for the succesfull process of the internation air freight transport. No need of printing documents should save time, money, and environment. The goal of the thesis is to provide the reader with details about the projects, to describe the advantages of joining to the initiative and to evaluate its succes in air freight. This is done by analyzing the available statistics provided and regularly updated by IATA and by interviewing the experts from airlines, freight forwarders and ground handling agents. Even there was a goal of the projects to completely eliminate printed documents in air freight by the year 2015, there are still many difficulties which are making this impossible today.
Klíčová slova: freight forwarder; air waybill; e-AWB

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Logistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 10. 2018
Datum podání práce: 28. 8. 2019
Datum obhajoby: 10.09.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce67491_xmard09.pdf [1,67 MB]
Veřejná příloha19265_xmard09.jpg [404,28 kB]
Veřejná příloha19266_xmard09.jpg [46,66 kB]
Oponentura64091_Chámová.pdf [158,00 kB]
Hodnocení vedoucího67491_rnovak.pdf [143,19 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67491/podrobnosti