Přínos tělovýchovných spolků místnímu socioekonomickému rozvoji. Případová studie obce Trhové Sviny.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Přínos tělovýchovných spolků místnímu socioekonomickému rozvoji. Případová studie obce Trhové Sviny.
Autor práce:
Valutová, Hedvika
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Černá Silovská, Hana
Osoba oponující práci:
Lukavec, Martin
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of the thesis is to determine the influence of the sporting association on a local socio-economic development. The influence is researched on the basis of a relatively new methodology of the local multiplier LM3, on the basis of which the hypothesis that the chosen association has a significant impact on the economic aspect of development in the district of České Budějovice is answered. The beginning of the theoretical part is focused on the description of three basic concepts - local and regional sustainable development and social capital. This is followed by the presentation of some theories of regional development in the context of social capital. The main focus is occupied with clarification the multiplier effect and methodology of the local multiplier LM3. This methodology is finally tested in a case study on a particular sports club. On the basis of in-depth interviews is discussed the suitability of the environment for creating social capital in the chosen municipality. The social capital has proved to be very significant. The benefit from the thesis is based on the use of LM3 in the analysis of sports associations. This methodology has not been used in the Czech Republic yet and suggests the possibility of applying the analysis in practice.
Klíčová slova:
local multiplier; sustainable development; sporting associations; local economic development; multiplier effect

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Regional Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 12. 2018
Datum podání práce:
2. 9. 2019
Datum obhajoby:
10.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67908_valh00.pdf [3,37 MB]
Oponentura:
64000_xlukm902.pdf [280,98 kB]
Hodnocení vedoucího:
67908_xsilh02.pdf [669,45 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67908/podrobnosti