Ověření účinnosti vzdělávacího programu zaměřeného na management osobního rozvoje v oblasti financí

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Ověření účinnosti vzdělávacího programu zaměřeného na management osobního rozvoje v oblasti financí
Autor práce:
Bartáková, Vendula
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Pauknerová, Daniela
Osoba oponující práci:
Kubišta, Zdeněk
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This diploma thesis analyses the efficacy of a simulation and education game “Finanční svoboda” to improve management of personal finances among the group of respondents aged 18-35 years. The main goal was to investigate whether the game increases the orientation in personal finances and, therefore, increase the financial literacy level. Theoretical part is aimed at definition of the main terms (self-management, self-management in personal finances, financial literacy, financial education and family budgets. 75 respondents participated in thiscombined quantitative and qualitative natural experiment. Practical part is aimed at hypothesestesting. People with economic education and people with higher salary had significantly higher financial literacy level than people with different education and lower salary (before intervention). In addition, people with economic education were more successful in playing the game than people with different education. Men perceived themselves more as financial literate than women. The simulation game “Finanční svoboda” improved the financial literacy level from original 14 points (median before intervention) to 17 points (median after interventionfrom maximum 19 points). Predictors of the financial literacy (after intervention) was except of the financial literacy (before intervention, B = 0,74, p < 0,001) also management of personal finances (B = 0,15, p < 0,05). In case of standardized procedure of playing the simulation and education game “Finanční svoboda”, we can assume the game is an effective tool to the financial literacy and management of personal finances development.
Klíčová slova:
Self-management in personal finances; Financial literacy; Financial education; Gamification of learning; Self-management

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Managerial Psychology and Sociology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 2. 2018
Datum podání práce:
2. 9. 2019
Datum obhajoby:
10.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64829_barv04.pdf [4,17 MB]
Oponentura:
64068_Kubišta.pdf [294,21 kB]
Hodnocení vedoucího:
64829_danielap.pdf [385,13 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64829/podrobnosti