Analýza vnějšího okolí firmy Auto Skoda

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza vnějšího okolí firmy Auto Skoda
Autor práce:
Dytrychová, Eliška
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Dvořáček, Jiří
Osoba oponující práci:
Gulišová, Lucia
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The subject of the thesis is the analysis of the business environment of the company Škoda Auto, primarily factors, which influence the business and affect it. The first part of the thesis is dedicated to theory, which focuses on both external and internal environment. It explains important terms and definitions from the strategic analysis area, which are then applied in the practical part. The practical part deals with the business Škoda Auto, where I will mostly deal with the macro environment of the business and I will focus more closely on electromobility. This topic is currently often being connected with automotive industry in the Czech Republic. In the conclusion of the thesis are connected the theoretical and the practical part, where I will sum up the results of my thesis.
Klíčová slova:
Skoda Auto; strategic analysis; internal environment; strategy; business; external environment

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 3. 2019
Datum podání práce:
16. 9. 2019
Datum obhajoby:
16.10.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69530_dyte00.pdf [2,54 MB]
Oponentura:
64327_Gulišová.pdf [161,86 kB]
Hodnocení vedoucího:
69530_dvoracek.pdf [331,53 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69530/podrobnosti