Finanční a strategická analýza společnosti Alpiq Generation (CZ) s.r.o.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Finanční a strategická analýza společnosti Alpiq Generation (CZ) s.r.o.
Autor práce:
Trivković, Nikola
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Staňková, Anna
Osoba oponující práci:
Marek, Petr
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This diploma thesis is focused on financial and strategic analysis of Alpiq Generation (CZ) s.r.o. Its main objective is to evaluate the financial health of the analysed company by conducting financial analysis from the perspective of external user and to assess the outlook of the company’s expansion using the outcome of strategic analysis. The thesis is divided into a methodological and a practical part and includes a five-year time series. The first chapter deals with the description of methods and indicators that have been used. The practical part, which is divided into two chapters, contains complex financial analysis, assessment of the company’s creditworthiness, comparison with the main competitors and strategic analysis. The conclusion contains a summary of all the analyses performed.
Klíčová slova:
financial analysis; strategic analysis; horizontal analysis; vertical analysis; spider analysis; solvency and bankrupt models

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 10. 2018
Datum podání práce:
22. 9. 2019
Datum obhajoby:
23.10.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67132_xtrin00.pdf [1,46 MB]
Oponentura:
59066_Marek.pdf [246,51 kB]
Hodnocení vedoucího:
67132_stankova.pdf [231,42 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67132/podrobnosti