How influencer marketing is a strategic ally for European companies in international expansion

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
How influencer marketing is a strategic ally for European companies in international expansion
Autor práce:
Simondet, Roxane
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Štěrbová, Ludmila
Osoba oponující práci:
Collin, Paul Marc
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
V této práci se nejdříve zaměříme na základní koncept influencer marketingu, vysvětlíme základní definici tohoto termínu a také analyzujeme vývoj influencer marketingu v posledních letech. Mimo jiné se v této práci analyzují strategie dvou společností využívající influencer marketing. Uvidíme, jak tento druh marketingu pomohl společnostem v jejich mezinárodní expanzi po Evropě i v zámoří. Skrze analýzu čtyř různých marketingových kampaní vedených v letech 2018 a 2019 společností Upfluence, zaměřující se na mezinárodní influencer marketing, dojdeme k závěrům ohledně výkonu těchto strategií v mezinárodním influencer marketingu. Poukážeme také na výhody využití influencer marketingu na mezinárodních trzích a dáme klíčová doporučení pro evropské společnosti k implementaci influencer marketingových strategií.
Klíčová slova:
influencer marketing; mezinárodní; evropské společnosti

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 10. 2019
Datum podání práce:
6. 10. 2019
Datum obhajoby:
07.10.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70980_simr00.pdf [1,63 MB]
Veřejná příloha:
19369_simr00.pdf [713,73 kB]
Oponentura:
64247_Collin.pdf [89,36 kB]
Hodnocení vedoucího:
70980_sterbovl.pdf [61,33 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70980/podrobnosti