Finanční a strategická analýza vybraného podniku (Knauf Insulation, spol. s r. o.)

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Finanční a strategická analýza vybraného podniku (Knauf Insulation, spol. s r. o.)
Autor práce:
Matušová, Tereza
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Staňková, Anna
Osoba oponující práci:
Zajíček, Jakub
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this diploma thesis is to develop a financial and strategic analysis of the company Knauf Insulation, spol. s r.o. for period 2013 – 2017. The diploma thesis is divided into two parts. The first part is methodological which defines individual indicators of financial and strategic analysis. The part that is devoted to financial analysis defines indicators as horizontal and vertical analysis, relative and absolute indicators including banking and creditworthiness models. In part that is devoted to strategic analysis is defined analysis of macro environment and micro environment and SWOT analysis. The second part is practical part which focuses on the introducing of the company and application of financial and strategic analysis, which is described in the first part of this thesis. Individual indicators of finacical analysis are directly compared with competitors. This part also contains the evaluation of achieved results of individual indicators.
Klíčová slova:
financial analysis; surrounding analysis; SWOT analysis; horizontal and vertical analysis; relative indicators; bankruptcy and creditworthiness models; Knauf Insulation, spol. s r.o.; strategic analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 3. 2019
Datum podání práce:
7. 10. 2019
Datum obhajoby:
23.10.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70407_matt02.pdf [1,41 MB]
Oponentura:
64128_Zajíček.pdf [212,33 kB]
Hodnocení vedoucího:
70407_stankova.pdf [229,23 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70407/podrobnosti