The Russian Oil and Gas companies under sanctions and the oil price collapse

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The Russian Oil and Gas companies under sanctions and the oil price collapse
Autor práce:
Aitbaev, Timur
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Bolotov, Ilya
Osoba oponující práci:
Maza, Adolfo
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The dissertation focuses on the analysis of the impact of sanctions, oil price collapse, and other political and economic shocks on the capitalization of Russian oil and gas companies. Firstly, the paper provides a literature review of the influence of political and economic factors on the Russian stock market and the effects of sanctions and the collapse of oil prices on the exchange rate. Secondly, the analysis of the oil price collapse and the current situation of the Russian oil and gas industry are provided, followed by the information about the main Russian oil companies. Thirdly, the variables and the model of analysis are justified. The main results are that the sanctions and the collapse of oil prices affect the share prices of Russian oil companies. To investigate more about the dissertation topic, comparison and discussion with other similar articles are presented after the analytical part.
Klíčová slova:
oil production; stock market; the capitalization of oil companies; oil price; Russia; Sanctions; exchange rate

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Economics of Globalisation and European Integration
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 9. 2019
Datum podání práce:
28. 10. 2019
Datum obhajoby:
13.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70410_aitt00.pdf [1,08 MB]
Oponentura:
64491_Maza.pdf [227,18 kB]
Hodnocení vedoucího:
70410_xboli01.pdf [157,59 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70410/podrobnosti