Vliv Země Původu na kupní rozhodování českých spotřebitelů se zaměřením na Rychloobrátkové spotřební zboží

Název práce: Country of Origin Effect on Purchasing Decision Making of FMCG Products for Czech Customers
Autor(ka) práce: Mammadov, Mahammad
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lhotáková, Markéta
Oponenti práce: Halík, Jaroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Marketing literature discusses the effect of Country of Origin on customers as a hot topic since the 1960s. Decades of research have been able to convince the common opinion that the Country of Origin actually influences the purchasing decisions and evaluations. In nowadays world, people give value to the Country of Origin, and in that matter, the concept of Fast-Moving Consumers Goods (FMCG) was discussed. The aim of this research is to examine the effects of Country of Origin on customer's decision to purchase FMCGs in the Czech Republic. The research first provides the overview of existing literature with the descriptions of Country of Origin effect, FMCGs, and private labels since the effect on the latter is analyzed separately from the national brands. Sample of hundred Czech consumers was used for analyzing the Country of Origin effects on their FMCGs purchasing decision making. It was found out that Czech consumers evaluate certain categories of FMCGs such as Refrigerated and Shelf-Stable Food and Personal Care products taking into account their producing countries.
Klíčová slova: Country Of Origin Effect; FMCG; Private Labels
Název práce: Vliv Země Původu na kupní rozhodování českých spotřebitelů se zaměřením na Rychloobrátkové spotřební zboží
Autor(ka) práce: Mammadov, Mahammad
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lhotáková, Markéta
Oponenti práce: Halík, Jaroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Marketingová literatura důkladně probírá vliv Zemi Původu zboží na zákazníky již z 60. let XX. století. Desetiletí výzkumů umožnily potvrdit všeobecný názor, že Země Původu zboží ve skutečnosti ovlivňuje kupní chování spotřebitelů a jeho vyhodnocení. V současnosti lidé oceňuji zboží podle Země Původu, a přesně z tohoto pohledu je probrán koncept Rychloobrátkového spotřebního zboží (anglicky Fast-Moving Consumers Goods nebolí FMCG).Cílem této práce je zkoumání vlivů Země Původu zboží na rozhodování zákazníků o nákupu FMCG v České republice. Výzkum prvně poskytuje přehled existující literatury popisující efekt Země původu, FMCG a privátních značek jelikož efekt na ně je zanalýzován osamoceně od celostátních brandů. Při analýze vlivu Země Původu na spotřebitelské rozhodování týkající se FMCG byly použity případy sta Českých zákazníků. Bylo zjištěno, že Čeští zákazníci vyhodnocují určité skupiny FMCG (např. zmrazené a předpřipravené jídlo a předměty osobní hygieny) tak, že berou v potaz země jejich původu.
Klíčová slova: FMCG; Private Label; Country Of Origin Effect

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního obchodu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 5. 2018
Datum podání práce: 29. 11. 2019
Datum obhajoby: 7. 1. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66079/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: