Komunikační strategie pro podnik vstupující na trh

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Komunikační strategie pro podnik vstupující na trh
Autor práce:
Šimečková, Karolína
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Filipová, Alena
Osoba oponující práci:
Frýbertová, Martina
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of my master thesis is to deal with the issue of marketing communication, its specifics for the Internet environment and its importance for the travel start-up Guide-Tour Ltd. I have chosen this topic because of my unique opportunity to be at the start of this new company and participate in its entry into the Czech market. On the basis of performed analyzes I have set up a communication strategy for this company, help it with building of its brand and establishing relationships with potential customers.
Klíčová slova:
marketing communication; communication strategy; internet marketing communication; social media; travel agency

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 1. 2019
Datum podání práce:
30. 11. 2019
Datum obhajoby:
06.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68292_xsimk23.pdf [1,97 MB]
Oponentura:
64713_Frýbertová.pdf [61,61 kB]
Hodnocení vedoucího:
68292_filipova.pdf [62,08 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68292/podrobnosti