Rozšíření writeback ve vizualizačním nástroji Tableau

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Rozšíření writeback ve vizualizačním nástroji Tableau
Autor práce:
Nguyen, Phuong Quang
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Pour, Jan
Osoba oponující práci:
Hušek, Jan
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá použitím extension API pro vytvoření rozšíření writebackpro vizualizační Business intelligence nástroj Tableau. Rozšíření writeback umožní přímozapisovat data a ukládat do databáze. Hlavním cílem práce je vytvoření funkční demoverzea nalezení reálného využití pro rozšíření writeback pro vizualizační nástroj Tableau.Pro dosažení tohoto cíle pojednává práce v teoretické části o základech plánování,forecastu a reportech, představuje vizualizační nástroj Tableau a následně popisujefunkcionality extension API. Praktická část bude věnována vytvoření funkční demoverzea návodu, jak rozšíření zprovoznit, následně je popsán use case pro rozšíření. Hlavnímvýstupem diplomové práce je funkční interaktivní report, ve kterém bude možné datazapisovat a následně vyčíst. V závěrečné části bude práce shrnuta a nastíněny možnostia funkcionality, kterými se dá rozšíření v budoucnu vylepšit.
Klíčová slova:
Business intelligence; Tableau; extension API; writeback; SSBI; plánování; forecast; report; dashboard

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 6. 2019
Datum podání práce:
2. 12. 2019
Datum obhajoby:
23.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70059_xngup10.pdf [2,86 MB]
Veřejná příloha:
19478_xngup10.unknown [2,20 kB]
Veřejná příloha:
19479_xngup10.zip [3,60 MB]
Veřejná příloha:
19480_xngup10.gif [181,44 kB]
Veřejná příloha:
19481_xngup10.gif [431,79 kB]
Veřejná příloha:
19482_xngup10.sql [2,95 MB]
Oponentura:
64762_Hušek.pdf [120,10 kB]
Hodnocení vedoucího:
70059_pour.pdf [63,36 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70059/podrobnosti