Supply Chain Management v mezinárodním obchodě s květinami

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Supply Chain Management v mezinárodním obchodě s květinami
Autor práce:
Vozábová, Aneta
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Cimler, Petr
Osoba oponující práci:
Sadílek, Tomáš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the specifics of Supply Chain Management in international trade with cut flowers. The aim of this work is a comprehensive summary of the international logistics chain of flowers based on the use of data on volumes and regional distribution of international trade in flowers and describing the difficulty of transporting flowers below a controlled temperature. Partial aim of the thesis is to define the activities of individual elements of Supply Chain Management and determine the job description from the grower to the final customer. The thesis also deals with the technical complexity of cooling, packing, storage and handling processes. Finally, there are used types of transport and their comparison in terms of the impact on the quality of transported flowers.
Klíčová slova:
Supply Chain Management; Flower producers; International flower trade; Cold Chain Management; International logistics chain of cut flowers

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 1. 2019
Datum podání práce:
3. 12. 2019
Datum obhajoby:
08.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68438_voza00.pdf [2,75 MB]
Oponentura:
64712_sadt00.pdf [63,06 kB]
Hodnocení vedoucího:
68438_cimler.pdf [61,45 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68438/podrobnosti