CSR aktivity společnosti Unilever a jejich dopad na společnost

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
CSR aktivity společnosti Unilever a jejich dopad na společnost
Autor práce:
Sumegová, Tamara
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Matysová, Kamila
Osoba oponující práci:
Svienty, Lukáš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This diploma thesis focuses on CSR activities of multinational corporations, focusing on Unilever in more detail. The thesis aims to theoretically analyze the concept of social responsibility, to describe the specific CSR activity of the Domestos brand, and to quantify the awareness of this CSR activity among Czech consumers. Furthermore, based on knowledge, the aim is to suggest recommendations for possible improvements to this CSR activity. The thesis is divided into five chapters. The first chapter deals with the characteristics of corporate social responsibility. The second chapter presents the UN Sustainable Development Goals. The third chapter introduces the company Unilever and its CSR activities. The fourth chapter deals with the CSR activity of the Domestos brand in the Czech and Slovak Republics. The last chapter contains own research, testing of the predetermined hypothesis, evaluation of the research findings and lastly provides own recommendations.
Klíčová slova:
Unilever; Domestos; CSR; corporate social responsibility; strategic philanthropy; cause-related marketing; SDGs

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 1. 2019
Datum podání práce:
4. 12. 2019
Datum obhajoby:
08.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68301_sumt00.pdf [1,25 MB]
Oponentura:
64873_Svienty.pdf [60,31 kB]
Hodnocení vedoucího:
68301_xmatk10.pdf [61,64 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68301/podrobnosti