Vědecká diplomacie: případová studie

Název práce: Vědecká diplomacie: případová studie
Autor(ka) práce: Surina, Ruslana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Machoň, Miloslav
Oponenti práce: Lobastova, Svetlana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem diplomové práce je ruská arktická politika a role vědecké diplomacie Ruské federace v Arktidě. Práce hledá odpověď na otázku, jaké jsou skutečné zájmy vědecké diplomacie Ruské federace v Arktidě a jakým způsobem se liší prezentace těchto zájmů na vnitrostátní a mezinárodní úrovni. V dané diplomové práci se autorka pokouší v ruské politice hledat rysy základního výzkumu, aplikovaného výzkumu a ekonomického zájmu a analyzovat ruskou vědeckou diplomacii z pohledu jejího třetího aspektu jako vědy pro diplomacii.
Klíčová slova: vědecká diplomacie; veřejná diplomacie; soft power; základní výzkum; aplikovaný výzkum; ekonomické zájmy; Arktida; Ruská federace; arktická politika
Název práce: Science Diplomacy: case study
Autor(ka) práce: Surina, Ruslana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Machoň, Miloslav
Oponenti práce: Lobastova, Svetlana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The subject of this thesis is Russian Arctic policy and the role of science diplomacy of the Russian Federation in the Arctic region. The work seeks to find the real interests of the science diplomacy of the Russian Federation in Arctic and how the presentation of these interests at national and international level differ. In this diploma thesis, the author attempts to search for the features of basic research, applied research and economic interests in Russian politics and analyzes Russian science diplomacy from the perspective of its third aspect as a science for diplomacy.
Klíčová slova: science diplomacy; public diplomacy; soft power; basic research; economic interests; Arctic policy; Arctic; Russian Federation; applied research

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 1. 2019
Datum podání práce: 4. 12. 2019
Datum obhajoby: 5. 2. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68281/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: