Příčiny významných příjmových nerovností v Peru a možnosti řešení

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Příčiny významných příjmových nerovností v Peru a možnosti řešení
Autor práce:
Zbořilová, Kristýna
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Sejkora, Jiří
Osoba oponující práci:
Žamberský, Pavel
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The objective of the diploma thesis is to find out and to evaluate drivers of income inequality in Peru and at the same time to suggest possible solutions to these drivers. The historical-logical method and description are used to achieve this objective. The first chapter deals with general inequality. Firstly, the inequality is defined and then its types are introduced. The next subchapter outlines ways of measuring income inequality. In the following three subchapters, the causes of income inequalities are divided from the economic, social and institutional point of view. The second chapter deals with the causes of income inequalities from the historical point of view since the colonization period. The last chapter suggests possible solutions to this problem.
Klíčová slova:
developing countries; Latin America; income inequality; Peru

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 6. 2018
Datum podání práce:
4. 12. 2019
Datum obhajoby:
13.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66142_xzbok00.pdf [947,99 kB]
Oponentura:
64830_zamberp.pdf [60,17 kB]
Hodnocení vedoucího:
66142_xsejj05.pdf [64,29 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66142/podrobnosti