Influencer marketing

Název práce: Influencer marketing
Autor(ka) práce: Alvaradová, Karolína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Průša, Přemysl
Oponenti práce: Ryšánek, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce na téma Influencer marketing si klade za cíl zjistit, jakou roli hraje influencer marketing v celkové komunikaci značky, zda má influencer marketing pozitivní vliv na image značky, a jestli zvyšuje důvěryhodnost značky a pravděpodobnost koupě. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část mi pomáhá blíže poznat témata online a influencer marketing. Praktická část slouží k zodpovězení otázek, které si kladu v úvodu práce. Objasnit mi je pomáhá analýza influencer marketingových strategií dvou firem a kvalitativní a kvantitativní šetření. Výzkum mi dále pomohl sestavit doporučení pro firmy při zapojení influencerů do marketingových kampaní. V závěru shrnuji poznatky a výsledky praktické části v oblasti influencer marketingu.
Klíčová slova: influencer marketing; vliv; WOM; social media; online marketing
Název práce: Influencer marketing
Autor(ka) práce: Alvaradová, Karolína
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Průša, Přemysl
Oponenti práce: Ryšánek, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this Influencer marketing diploma thesis is to find out the role influencer marketing plays in the overall brand communication. The key emphasis is to understand if influencer marketing has a positive influence on a brand's image and whether influencer marketing increases a brand's credibility and the likelihood of purchase. The thesis consists of a theoretical and a practical part. The theoretical part introduces the topics of online and influencer marketing. The practical part is based on analysis of influencer marketing strategies of two companies, qualitative and quantitative research, which answer the questions I asked in the introduction. The research also reveals recommendations for companies when using influencers in their marketing campaigns. In the conclusion I summarize the findings and results of the practical part in the field of influencer marketing.
Klíčová slova: online marketing; social media; influence; WOM; influencer marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 1. 2019
Datum podání práce: 5. 12. 2019
Datum obhajoby: 15. 1. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68474/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: