Překážky v informačních a komunikačních technologiích na trzích EU a USA a jejich dopad na vzájemný obchod

Název práce: Překážky v informačních a komunikačních technologiích na trzích EU a USA a jejich dopad na vzájemný obchod
Autor(ka) práce: Růžičková, Anna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Antal, Jarolím
Oponenti práce: Bič, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zaměřuje na překážky v informačních a komunikačních technologiích v EU a USA a jejich dopad na vzájemný obchod. V rámci práce jsou okomentovány trendy současného digitálního obchodu z pohledu e-commerce i digitálních a digitálně zprostředkovaných služeb a jsou popsány největší současné výzvy světové digitální ekonomiky. Dále pak práce analyzuje opatření Evropské unie a Spojených států amerických na digitálním trhu a jejich přístup k regulaci digitálního trhu obecně. Nakonec se práce zaměřuje na vliv konkrétních opatření a možnosti harmonizace těchto odlišných regulačních opatření v rámci transatlantického digitálního trhu.
Klíčová slova: překážky obchodu; ICT průmysl; e-commerce; digitální ekonomika; transatlantický digitální obchod
Název práce: Barriers to information and communication technologies in the EU and US markets and their impact on trade
Autor(ka) práce: Růžičková, Anna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Antal, Jarolím
Oponenti práce: Bič, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis focuses on barriers in information and communication technologies in the EU and US and their impacts on mutual trade. The thesis comments on the trends of contemporary digital trade from the perspective of e-commerce as well as digital and digitally-enabled services and describes the biggest current challenges of the world digital economy. Next, the work analyzes the measures of the European Union and the United States of America in the digital market and their approach to the regulation of the digital market in general. Finally, it focuses on impact of concrete measures and the possibility of harmonizing these different regulatory measures within the transatlantic digital market.
Klíčová slova: barriers to trade; e-commerce; ICT industry; digital economy; transatlantic digital trade

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 9. 2018
Datum podání práce: 5. 12. 2019
Datum obhajoby: 13. 1. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66945/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: