Digitální nomádství v ČR

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Digitální nomádství v ČR
Autor práce:
Kolínská, Jana
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Filipová, Alena
Osoba oponující práci:
Zeman, Jiří
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The master thesis deals with digital nomadism that mainly recently become very popular due to the development of technologies and affordability. The aim of this thesis is to identify digital nomad’s needs and factors influencing nomad’s decision about future destination. Thesis consists of the theoretical and the practical part. The first part offers theoretical approaches to human resources management, changes in generations present at labour market and their growing interest in work flexibility. It defines the term digital nomadism and further introduces this working lifestyle and also presents challenges digital nomads are facing. Practical part is based on questionnaire where respondents (digital nomads) are located all around the world. The outcome of this questionnaire is a complex of recommendations aiming at improving current situation and attracting more digital nomads to the Czech Republic.
Klíčová slova:
digital nomadism; work flexibility; human resources management; labour market; generation Y

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 5. 2017
Datum podání práce:
5. 12. 2019
Datum obhajoby:
06.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
62208_xkolj60.pdf [813,93 kB]
Oponentura:
65055_zeman.pdf [62,84 kB]
Hodnocení vedoucího:
62208_filipova.pdf [61,43 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/62208/podrobnosti