CSR aktivity spoločnosti Makro Cash & Carry ČR

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
CSR aktivity spoločnosti Makro Cash & Carry ČR
Autor práce:
Repoň, Patrik
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Matysová, Kamila
Osoba oponující práci:
Khelerová, Vladimíra
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Diplomová práca sa sústreďuje na CSR aktivity spoločnosti Makro Cash & Carry ČR. Cieľom práce je predstaviť CSR aktivity spoločnosti v Českej republike, ich porovnanie s konkurenciou a na základe výsledkov kvantitatívneho výskumu dať spoločnosti odporúčania na zlepšenie týchto aktivít. Práca je rozdelená do šiestich kapitol. Prvá kapitola sa venuje histórií a charakteristike spoločenskej zodpovednosti firiem. V druhej kapitole je predstavená spoločnosť METRO AG a spoločnosť Makro Cash & Carry ČR. Tretia kapitola sa zaoberá spoločensky zodpovednými aktivitami firmy a v štvrtej kapitole ich porovnáva s konkurenciou. Piata kapitola obsahuje výskum a testovanie stanovených hypotéz. Posledná kapitola zhŕňa výsledky výskumu a na základe toho poskytuje vlastné odporúčania pre spoločnosť.
Klíčová slova:
spoločenská zodpovednosť firiem; udržateľné aktivity; Makro; zdieľané hodnoty

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 2. 2019
Datum podání práce:
6. 12. 2019
Datum obhajoby:
08.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68668_xrepp00.pdf [1,22 MB]
Oponentura:
64869_kheler.pdf [62,23 kB]
Hodnocení vedoucího:
68668_xmatk10.pdf [62,98 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68668/podrobnosti