Dopady genderové nerovnosti na ekonomiku Jižní Koreje

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Dopady genderové nerovnosti na ekonomiku Jižní Koreje
Autor práce:
Dřevěná, Anna
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Stuchlíková, Zuzana
Osoba oponující práci:
Vlčková, Jana
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá tématem genderové nerovnosti v Jižní Koreji. Hlavním cílem je zhodnotit vývoj genderových nerovností a jejich dopadů na ekonomiku Jižní Koreje za posledních 10 let. Vedlejším cílem práce je zjistit, zda se genderové rozdíly snižují a zda dochází k promítnutí těchto změn do reálného života Korejců. Práce se skládá ze tří hlavních kapitol. První kapitola se zaměřuje na teoretické vymezení hlavních pojmů a teorií, které dopady genderové nerovnosti vysvětlují. Druhá kapitola pojednává o korejském trhu práce, konkrétních příkladech nerovností a jejich dopadech. Třetí kapitola se zaobírá reálnými dopady nerovností a provedených změn na Korejce.
Klíčová slova:
nerovnost; genderové rozdíly; gender; Korea; trh práce

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 1. 2019
Datum podání práce:
6. 12. 2019
Datum obhajoby:
13.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68223_xdrea02.pdf [1,33 MB]
Oponentura:
64840_xnovj75.pdf [61,26 kB]
Hodnocení vedoucího:
68223_stuchliz.pdf [64,04 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68223/podrobnosti