Dopady genderové nerovnosti na ekonomiku Jižní Koreje

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Dopady genderové nerovnosti na ekonomiku Jižní Koreje
Autor práce:
Dřevěná, Anna
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Stuchlíková, Zuzana
Osoba oponující práci:
Vlčková, Jana
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the topic of gender inequality in South Korea. The main aim is to assess the evolution of gender inequalities and their impact on South Korea's economy over the past 10 years. The secondary aim of this thesis is to find out if gender differences are decreasing and whether these changes are reflected in the daily life of Koreans. The thesis is divided into three chapters. The first chapter focuses on the theoretical definition of the main terms and theories that explain the effects of gender inequality. The second chapter deals with the Korean labour market and specific examples and impacts of gender inequalities. The third chapter deals with the real impact of inequalities and the changes that were made in the past in order to decrease inequality.
Klíčová slova:
Korea; labour market; inequality; gender; gender differences

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 1. 2019
Datum podání práce:
6. 12. 2019
Datum obhajoby:
13.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68223_xdrea02.pdf [1,33 MB]
Oponentura:
64840_xnovj75.pdf [61,26 kB]
Hodnocení vedoucího:
68223_stuchliz.pdf [64,04 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68223/podrobnosti