Podnikatelský plán na založení servisního centra mobilních telefonů

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Podnikatelský plán na založení servisního centra mobilních telefonů
Autor práce:
Velek, Adam
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Matysová, Kamila
Osoba oponující práci:
Khelerová, Vladimíra
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis describes a business plan for founding a smartphone repair retail store. The objective was to verify, if this plan is feasible and describe the circumstances. In theoretical part the structure and methods of the business plan were proposed, based on relevant scientific literature. In practical part of the thesis, I composed the actual business plan. In order to meet the objective I created several type of analysis, including questionnaire, financial analysis, analysis of strengths and weaknesses of the organization and market analysis and more. Thesis also includes the topic of relevance, sustainability and ecological feasibility of consumer electronic repairs and mentioning European and global legislation in progress. Final part is the evaluation and setting up the conditions for founding the repair store.
Klíčová slova:
circular economy; iphone; sustainability; business plan; repair; smartphone

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Manažer obchodu
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 10. 2018
Datum podání práce:
6. 12. 2019
Datum obhajoby:
08.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67243_xvela04.pdf [1,43 MB]
Oponentura:
64870_kheler.pdf [60,55 kB]
Hodnocení vedoucího:
67243_xmatk10.pdf [64,42 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67243/podrobnosti